Vol. 4/2015

Vol. 4/2015Okładka SSP

Editorial page and Contents

Andrzej STELMACH
Legalność zmiany władzy na Ukrainie
Anita ADAMCZYK
Uchodźstwo w dobie kryzysu na Ukrainie
Robert KMIECIAK
Wielowymiarowość pojęcia samorządu – od związków terytorialnych do specjalnych
Artem KARATEEV
Social history methodology and contemporary Russian political science
Piotr FORECKI
„Mienie pożydowskie” jako figura polskiego dyskursu publicznego
Jędrzej SKRZYPCZAK
Spór o media publiczne w Polsce w świetle standardów europejskich
Paweł STACHOWIAK
Narracja historyczna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce o II wojnie światowej. Przed i po roku 1989
Artur LIPIŃSKI
Wartość pamięci i mnemoniczne struktury możhwości. Uwarunkowania pamięci zbiorowej w badaniach polityki kontestacji
Tomasz MASŁYK
Virtuous circle – demokracja i kapitał społeczny w Europie. Analiza empiryczna
Ewa JURGA-WOSIK
Popularyzacja wiedzy w mediach lokalnych leszczyńskiego regionu wydawniczego
Asad TAFFAL
Poland and Palestine – contemporary relations
Aleksandra GALUS
Białoruś, czyli teatr jednego aktora? Zjawisko ramowania na przykładzie wizerunku Białorusi w wybranych tytułach prasowych
Violetta JULKOWSKA
Wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii – odmienne kultury dydaktyczne
Beata KOSIBA
Czy cel uświęca środki? Moralny wymiar polityki w koncepcji tomistycznej
Łukasz Skoczylas
Lokalne polityki pamięci 
Joanna KAŁUŻNA
Czerwony, bolszewik, … człowiek? – upamiętnienia symboliczne a miejsca spoczynku i pamięci żołnierzy Armii Czerwonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji
Mariusz MENZ
Historia szkolna jako dyskurs władzy
Anna KURKIEWICZ
Pamięć o przeszłości a konstruowanie bezpieczeństwa w planie teraźniejszym i przyszłym

Book Reviews
Izabela Tomala-Kaźmierczak, Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści „Rozmów Niedokończonych ” (K. Przybysz)
Piotr Piotrowicz, Papierowa szlachta (L. Przybylska)

Contributors