Contact

Editorial Board of  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
e-mail: ssp@amu.edu.pl
www: www.ssp.amu.edu.pl

Subscription
In order to subscribe to the periodical please contact:
E-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl
Dziekanat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM [Dean’s Office of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University