Contact

Editorial Board of  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
e-mail: ssp@amu.edu.pl
www: www.ssp.amu.edu.pl

Subscription
In order to subscribe to the periodical please contact:
E-mail: kinga.janka@amu.edu.pl
Phone: +48 61 829 6508
Dziekanat Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM [Dean’s Office of the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University]