Nr 4/2016

Nr 4/2016
Okładka SSP

Spis treści

Adam Ilciów
Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014

Natalia Klejdysz
Urząd pełnomocnika ds. równego traktowania jako element walki politycznej w Polsce

Krzysztof Sidorkiewicz
Partycypacja mieszkańców na poziomie lokalnym – przykład Elbląga

Tomasz Gajowniczek
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron internetowych małych gmin w samorządowej kampanii wyborczej 2014 roku

Dariusz Leszczyński
Wyzwania dla związków zawodowych w dobie bieżącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej

Paweł Antkowiak
Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce?

Stanisław Zyborowicz
O polityczności Trybunału Konstytucyjnego w kontekście próby jego neutralizowania po wyborach 2015 roku

Ewa Jurga-Wosik
Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych

Aleksandra Kaniewska-Sęba
Polscy seniorzy – wyzwanie dla marketingu w XXI wieku

Paweł Stachowiak
Nacjonalizm polski w optyce niemieckiej lat trzydziestych XX w.

Jacek Pokładecki
Globalizacja a europejski samorząd terytorialny

Łukasz Scheffs
O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego

Beata Pająk-Patkowska
Kobiety jako uczestniczki sprawowania władzy w Polsce po 1989 r.

Ryszard Kowalczyk
Lokalne czasopisma Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w poznańskiem w latach 1983–1989

Magdalena Kacperska
Wybory prezydenckie 2015 – kandydaci i ich programy gospodarcze

Informacje:
Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza

Noty o autorach