Procedura recenzowania i lista recenzentów

 1. Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
 2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
 3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
 4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
 6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Lista recenzentów

 1. Janusz Adamowski
 2. Roman Bäcker
 3. Stanisław Bieleń
 4. Yonhyok Choe
 5. Rafał Czachor
 6. Aniela Dylus
 7. Andrzej Gąsiorowski
 8. Tadeusz Godlewski
 9. Tomasz Herzog
 10. Jan Iwanek
 11. Jarol B. Janowski
 12. Helmut Juros
 13. Kazimierz Kik
 14. Barbara Krauz-Mozer
 15. Teresa Łoś-Nowak
 16. Andrzej Mania
 17. Maria Marczewska-Rytko
 18. Yuliya Nesteriak
 19. Bernadetta Nitschke
 20. Edward Olszewski
 21. Marek Pietraś
 22. Janusz Ruszkowski
 23. Jerzy Sielski
 24. Elżbieta Stadtmüller
 25. Alicja Stępień-Kuczyńska
 26. Stanisław Sulowski
 27. Grażyna Ulicka
 28. Marian Wolański
 29. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 30. Stanisław Wójcik
 31. Sylwester Wróbel
 32. Ryszard Zięba
 33. Arkadiusz Żukowski
 34. Zhetpisbay Bekbolatuly
 35. Dosan Baimolda
 36. Aigul Nijasgulova
 37. Maksymilian W. Kirczanov
 38. Svietłana Soroka
 39. Aleksander A. Slinko
 40. Nina Berven
 41. Kjetl Lundberg
 42. Witold Ostant