Procedura recenzowania i lista recenzentów

 1. Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
 2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
 3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
 4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
 6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze Dobre praktyki
  w procedurach recenzyjnych w nauce

Lista recenzentów

 1. Janusz Adamowski
 2. Roman Bäcker
 3. Stanisław Bieleń
 4. Yonhyok Choe
 5. Rafał Czachor
 6. Aniela Dylus
 7. Andrzej Gąsiorowski
 8. Tadeusz Godlewski
 9. Tomasz Herzog
 10. Jan Iwanek
 11. Karol B. Janowski
 12. Helmut Juros
 13. Kazimierz Kik
 14. Barbara Krauz-Mozer
 15. Teresa Łoś-Nowak
 16. Andrzej Mania
 17. Maria Marczewska-Rytko
 18. Yuliya Nesteriak
 19. Bernadetta Nitschke
 20. Marek Pietraś
 21. Janusz Ruszkowski
 22. Jerzy Sielski
 23. Elżbieta Stadtmüller
 24. Alicja Stępień-Kuczyńska
 25. Stanisław Sulowski
 26. Grażyna Ulicka
 27. Marian Wolański
 28. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 29. Stanisław Wójcik
 30. Sylwester Wróbel
 31. Ryszard Zięba
 32. Arkadiusz Żukowski
 33. Zhetpisbay Bekbolatuly
 34. Dosan Baimolda
 35. Aigul Nijasgulova
 36. Maksymilian W. Kirczanov
 37. Svietłana Soroka
 38. Aleksander A. Slinko
 39. Nina Berven
 40. Kjetl Lundberg
 41. Witold Ostant