Procedura recenzowania i lista recenzentów

 1. Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
 2. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane.
 3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
 4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja pisma.
 6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Lista recenzentów

 1. Janusz Adamowski
 2. Roman Bäcker
 3. Stanisław Bieleń
 4. Andrzej Chodubski
 5. Yonhyok Choe
 6. Erhard Cziomer
 7. Aniela Dylus
 8. Andrzej Gąsiorowski
 9. Tadeusz Godlewski
 10. Tomasz Herzog
 11. Jan Iwanek
 12. Jarol B. Janowski
 13. Helmut Juros
 14. Kazimierz Kik
 15. Barbara Krauz-Mozer
 16. Teresa Łoś-Nowak
 17. Andrzej Mania
 18. Maria Marczewska-Rytko
 19. Tadeusz Mołdawa
 20. Yuliya Nesteriak
 21. Bernadetta Nitschke
 22. Edward Olszewski
 23. Marek Pietraś
 24. Janusz Ruszkowski
 25. Jerzy Sielski
 26. Elżbieta Stadtmüller
 27. Alicja Stępień-Kuczyńska
 28. Stanisław Sulowski
 29. Grażyna Ulicka
 30. Marian Wolański
 31. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 32. Stanisław Wójcik
 33. Sylwester Wróbel
 34. Ryszard Zięba
 35. Arkadiusz Żukowski
 36. Zhetpisbay Bekbolatuly
 37. Dosan Baimolda
 38. Aigul Nijasgulova
 39. Maksymilian W. Kirczanov
 40. Svietłana Soroka
 41. Aleksander A. Slinko
 42. Nina Berven
 43. Kjetl Lundberg
 44. Witold Ostant