Dla autorów

Materiały do druku należy należy przesyłać za pomocą systemu PRESSTO (platforma otwartych czasopism naukowych UAM):

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/submissions

Cała procedura obsługi zgłoszenia tekstu odbywa się za pomocą systemu PRESSTO.

Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.

Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków)

Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną postać materiału. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień, tytuł naukowy
c. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem

Autorzy wszystkich materiałów (artykułów, recenzji polemik, informacji) zobowiązani są do zaakceptowania w ramach systemu PRESSTO oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze

Autor ma możliwość zdeponowania opublikowanego tekstu w repozytorium zgodnym z afiliacją swej uczelni. Może również zdeponować opublikowany tekst na portalach takich jak: academia.edu; researchgate.net.