Aktualny numer

Nr 2/2023

Okładka SSP

Spis treści

Miłosz Czopek, Magdalena Ślebioda
Wpływ kryzysu energetycznego na zarządzanie polityką inwestycyjną ssw jednostkach samorządu terytorialnego

Adam Ilciów
Nowoczesne technologie w rozwoju miasta. Strategie – realizacje – oczekiwania

Hanna Lavrynenko, Łukasz Donaj
Mentalne odrodzenie Ukrainy: obcy wśród przyjaciół?

Igor Pogonowski
Polityka emerytalna państwa wobec bezpieczeństwa socjalnego rolników

Hanna Dumała
Polskie miasta w transnarodowych sieciach terytorialnych rozproszonych przestrzennie

Dorota Michalska-Sieniawska
Standard „poszanowania godności istoty ludzkiej” w dobie współczesnej dyplomacji. Dylematy i wyzwania związane z brakiem definicji legalnej

Wojciech Tomasz Modzelewski
Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) polskich województw na kierunku włoskim

Bogdan Koszel
Nieskuteczna dyplomacja. Niemcy w działalności tzw. Formatu Normandzkiego w konflikcie w Ukrainie (2014–2022)

Marcin Wochelski
Orędzia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z 2022 r. wygłoszone do parlamentów państw świata

Krzysztof Sala
Kosmiczne śmieci jako globalne wyzwanie ekologiczne

Weronika Świerczyńska-Głownia
W kierunku superagregacji. Szansa czy koniec nadawców telewizyjnych?

Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska
Eskalacja wojny w Ukrainie jako czynnik determinujący poczucie zagrożenia bezpieczeństwa Polski w ocenie społecznej

Recenzje
Húsková Eva, Súčasné trendy šírenia dezinformácií (Andrej Školkay)

Noty o autorach