Redakcja

Redaktor naczelny
Andrzej Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca Redaktora naczelnego
Szymon Ossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz redakcji
Marcin Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca sekretarza redakcji
Maria Wąsicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie redakcji
Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Agnieszka Stępińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Marek Żyromski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktorzy językowi
Agnieszka Mielczarek (polski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Thomas Mehlhausen (niemiecki), Uniwersytet Poczdamski
Malcolm Czopinski (angielski), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redaktorzy tematyczni

Janusz Adamowski (systemy medialne), Uniwersytet Warszawski
Roman Bäcker (język polityki),  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Maria Marczewska-Rytko (samorząd terytorialny), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Grzegorz Piwnicki (bezpieczeństwo narodowe), Uniwersytet Gdański
Ryszard Paradowski (filozofia polityki), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jędrzej Skrzypczak (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jacek Sobczak (myśl polityczna, filozofia prawa), Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Alicja Stępień-Kuczyńska (stosunki międzynarodowe), Uniwersytet Łódzki
Arkadiusz Żukowski (kultura polityczna), Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie