Redakcja

Redaktor naczelny
Andrzej Stelmach

Zastępca Redaktora naczelnego
Szymon Ossowski

Sekretarz redakcji
Marcin Łukaszewski

Zastępca sekretarza redakcji
Maria Wąsicka

Członkowie redakcji
Edward Jeliński,
Agnieszka Stępińska,
Marek Żyromski

Redaktor statystyczny
Bolesław Suchocki

Redaktorzy językowi
Agnieszka Mielczarek (polski)
Oleg Mikhalev (rosyjski)
Thomas Mehlhausen (niemiecki)
Malcolm Czopinski (angielski)

Redaktorzy tematyczni
Janusz Adamowski (systemy medialne), Roman Bäcker (język polityki), Maria Marczewska-Rytko (samorząd terytorialny), Grzegorz Piwnicki (bezpieczeństwo narodowe), Ryszard Paradowski (filozofia polityki), Jędrzej Skrzypczak (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Jacek Sobczak (myśl polityczna, filozofia prawa), Alicja Stępień-Kuczyńska (stosunki międzynarodowe), Marek Żmigrodzki (teoria polityki), Arkadiusz Żukowski (kultura polityczna)