Dobre praktyki

Dobre praktyki w procesie publikowania
w czasopiśmie „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” ISSN 1426-8876

„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Redakcja „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.

Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.

Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych” opierają się na dokumencie dokumencie COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors.