Rada Naukowa

Tadeusz Wallas (przewodniczący, Polska) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tadeusz Bodio (Polska) – Uniwersytet Warszawski

Jochen Franzke (Niemcy) – Uniwersytet Poczdamski

Włodymyr Rizun (Ukraina) – Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki