Nr 2/2014

Nr 2/2014Okładka SSP

Strona redakcyjna i spis treści

Marian BRODA
Rosja – autorytaryzm – demokracja – między iluzją i realnością

Marek REWIZORSKI
Rola rynku w kształtowaniu się zarządzania globalnego

Adam SZYNOL
Digitalisation of Polish TV – an opportunity for development or lost chances

Wojciech CISAK, Ryszard KOWALCZYK
Процесс представления политики в Польше средствами массовой информации как эпистемологическая проблема

Жетписбай БЕКБОЛАТУЛЫ
Роль средств массовой информации в избирательном процессе

Назгул ШЫНРЫСОВА, Досан БАЙМОЛДА
Региональная периодическая печать Казахстана в глобальном мире

Bartosz HORDECKI
Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część I)

Agnieszka SZYMAŃSKA
Do the Media Really Support the German Reunification? The Content of the German Mainstream Influential Press During the Period of the East German Breakthrough and 20 Years Later

Maria GOŁDA-SOBCZAK
Zgromadzenia publiczne w polskim systemie prawnym i ich znaczenie dla kultury i sztuki

Aleksandra BAGIEŃSKA-MASIOTA
Product placement na tle innych przekazów handlowych. Prawna regulacja w ustawie o radiofonii i telewizji

Łukasz DULĘBA
Ewolucja ideologiczna Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w latach 2005–2012

Recenzje
– Andrzej Poczobut, System Białoruś (A. Galus)
– Sz. Kadyrov, O. Brusina, L. Perepelkin, A. Kazankov, I. Skarboro, R. Bobochonov, A. Avdeev, Matrica ètnologii. Oèerki o teorii i metodologii (Magdalena KAROLAK-MICHALSKA)