Редакция

Главный редактор
Andrzej Stelmach

Помощник редактора Главный
Szymon Ossowski

Ответственный секретарь
Marcin Łukaszewski

Заместитель ответственного секретаря
Maria Wąsicka

Состав редакции
Edward Jeliński, Agnieszka Stępińska, Marek Żyromski

Статистический редактор
Bolesław Suchocki

Рецензенты
Agnieszka Mielczarek, Oleg Mikhailew, Malcolm Czopinski, Thomas Mehlhausenm

Редакционный совет по направлениям
Janusz Adamowski (systemy medialne), Roman Bäcker (język polityki), Maria Marczewska-Rytko (samorząd terytorialny), Grzegorz Piwnicki (bezpieczeństwo narodowe), Ryszard Paradowski (filozofia polityki), Jędrzej Skrzypczak (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Jacek Sobczak (myśl polityczna, filozofia prawa), Alicja Stępień-Kuczyńska (stosunki międzynarodowe), Marek Żmigrodzki (teoria polityki), Arkadiusz Żukowski (kultura polityczna)