Редакція

Головний редактор
Andrzej Stelmach

Помічник редактора Головний
Szymon Ossowski

Відповідальний секретар
Marcin Łukaszewski

Замісник відповідального секретаря
Maria Wąsicka

Склад редакції
Edward Jeliński, Agnieszka Stępińska, Marek Żyromski

Статистичний редактор
Bolesław Suchocki

Рецензенти
Agnieszka Mielczarek, Oleg Mikhailew, Malcolm Czopinski, Thomas Mehlhausenm

Редакційна рада по напрямках
Janusz Adamowski (systemy medialne), Roman Bäcker (język polityki), Maria Marczewska-Rytko (samorząd terytorialny), Grzegorz Piwnicki (bezpieczeństwo narodowe), Ryszard Paradowski (filozofia polityki), Jędrzej Skrzypczak (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Jacek Sobczak (myśl polityczna, filozofia prawa), Alicja Stępień-Kuczyńska (stosunki międzynarodowe), Marek Żmigrodzki (teoria polityki), Arkadiusz Żukowski (kultura polityczna)