Для авторів

Матеріали потрібно надати в двох екземплярах стандартного рукопису (30 рядків на сторінці,  60 знаків в рядку, тобто 1800 знаків на сторінці), без будь-якого виділення тексту. Текст потрібно надіслати на диску CD / DVD чи електронною поштою на адресу редакції. Об’єм статті, включаючи примітки та посилання, не повинен перевищувати один авторський аркуш  (40 000 символів). Рецензія, полеміка та інформація не повинні перевищувати половини авторського аркуша.

Автор не має можливості редагувати текст в процесі його перевірки редакторами журналу; в редакцію надсилається готова стаття.

Редакційні вимоги

Текст оформляти  згідно наступних вимог:

 1. Текстовий редактор: Winword, шрифт Times New Roman, кегль 12
 2. Інтервал між рядками – 1,5
 3. Поля 2,5;
 4. Ім’я та прізвище автора (шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівій стороні)
 5. Навчальний заклад (шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівій стороні)
 6. Заголовок статті (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирним шрифтом, по центру )
 7. Підзаголовок (шрифт Times New Roman, кегль 12, жирним шрифтом, по центру)
 8. Цитати розміщуються в лапках (не курсивом)
 9. Курсив використовується тільки в написанні назв книг, заголовків статей, коротких висловів на іноземній мові чи назв
 10. Анотація на польській та англійській мові (максимум 1200 знаків)
 11. Key words: максимум 5 ключових слів
 12. Біографічна інформація на польській мові (150-200 знаків).

Бібліографічні посилання

У статтях використовується оксфордський стиль оформлення посилань, які оформлюються способом зазначення певної позиції в бібліографії

Посилання розміщуються в дужках після використаної інформації, думки, позиції наступним способом (прізвище, дата видання, сторінка), наприклад:

 • (Nowak, 1999, с. 10) – якщо праця має одного автора;
 • (Nowak, Kowalski, 2000, с. 145-150) – якщо використана праця має двох чи більше авторів;
 • (Inquiry) – перше слово назви подається в випадку посилання на публікацію, в якій нема інформації про автора;
 • Фрагмент заголовку (2 чи більше слова) публікації подається в тому випадку, якщо  в бібліографії є кілька назв, які починаються з тих самих слів:

Посилання розміщуються внизу сторінки

бібліографія

Повні бібліографічні дані просимо представити в списку використаної літератури (бібліографія), розміщеної в кінці статті. Список літератури потрібно розмістити в алфавітному порядку, а у випадку повторення року видання публікації того самого автора – в хронологічному порядку (доповнюючи маленькими буквами, наприклад: 2003a, 2003b, 2003c).

Приклади посилань:

Barber B. R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley-Los Angeles- London.

Friedent L. A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, vol. 18, nr 2.

Inquiry into Democracy. Report (2003), Parliament of Victoria, http://www.parliament.jhgiutiguigui,html.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.

Kowalski P. (2008), Rozwój cywilizacji, Wydawnictwo ABC, Warszawa.

Krasuski K. (2009), Nowy pomysł na prywatyzację giełdy, „Rzeczpospolita”  дня 27.11.2009 г.

Miserez M.-A., Switzerland: a country of politicians, 24.08.2009, Swissinfo.ch, http://www.swissinfo.ch/eng/specials/switzerland_for_the_record/world_records/Switzerland:_a_country_of_politicians.html?cid=669352, 15.10.2012.

Nowak R. (1999), Władza i demokracja, [в:] Demokracja i władza, red. J. Kowalski, Wydawnictwo XYZ, Warszawa.

Rybińska A. Niedla rozbrojenia narodu, 14.02.2011, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/611851_-Nie–dla-rozbrojenia-narodu.html. 15.10.2012.

  Таблиці, схеми і малюнки

Кожна схема, таблиця, малюнок і т.п. повинні бути описані і мати заголовок (Times New Roman, bold, 10), потрібно вказати джерело (Times New Roman, 10). Назва розміщується над, а інформація про джерело – під представленою схемою, таблицею чи малюнком.

 Текст повинен супроводжуватись інформацією про автора:

a. Повне ім’я та прізвище
b. Вчене звання та науковий ступінь
c. Точна адреса для листування, номер телефону та e-mail

Автори всіх матеріалів (статей, рецензій та полеміки, інформації) повинні вислати заяву про передачу авторських прав до публікації, про самостійне написання тексту та його оригінальний характер, на адресу редакції.