Для авторів

Матеріали для друку надсилати через систему PRESSTO (платформа відкритих наукових журналів Університету Адама Міцкевича):

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/submissions

Вся процедура подачі тексту здійснюється за допомогою системи PRESSTO.

Надіслані статті проходять процедуру антиплагіату.

Обсяг статті, включаючи виноски та список літератури, не повинен перевищувати одного редакційного аркуша (40 000 знаків)

Рецензії, полеміка та інформація не повинні перевищувати половини аркуша стандартизованого машинописного тексту.

Автор не може редагувати текст під час редакційної роботи; остаточний вигляд матеріалу надіслати до редакції. Журнал не стягує плати за подання, обробку, прийняття до друку та публікацію текстів, допущених до друку.

Редакційні вимоги

Текст оформляти  згідно наступних вимог:

 1. Текстовий редактор: Winword, шрифт Times New Roman, кегль 12
 2. Інтервал між рядками – 1,5
 3. Поля 2,5;
 4. Ім’я та прізвище автора (шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівій стороні)
 5. Навчальний заклад (шрифт Times New Roman, кегль 12, вирівнювання по лівій стороні)
 6. Заголовок статті (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирним шрифтом, по центру )
 7. Підзаголовок (шрифт Times New Roman, кегль 12, жирним шрифтом, по центру)
 8. Цитати розміщуються в лапках (не курсивом)
 9. Курсив використовується тільки в написанні назв книг, заголовків статей, коротких висловів на іноземній мові чи назв
 10. Анотація на польській та англійській мові (максимум 1200 знаків)
 11. Key words: максимум 5 ключових слів
 12. Біографічна інформація на польській мові (150-200 знаків).

Бібліографічні посилання

У статтях використовується оксфордський стиль оформлення посилань, які оформлюються способом зазначення певної позиції в бібліографії

Посилання розміщуються в дужках після використаної інформації, думки, позиції наступним способом (прізвище, дата видання, сторінка), наприклад:

 • (Nowak, 1999, с. 10) – якщо праця має одного автора;
 • (Nowak, Kowalski, 2000, с. 145-150) – якщо використана праця має двох чи більше авторів;
 • (Inquiry) – перше слово назви подається в випадку посилання на публікацію, в якій нема інформації про автора;
 • Фрагмент заголовку (2 чи більше слова) публікації подається в тому випадку, якщо  в бібліографії є кілька назв, які починаються з тих самих слів:

Посилання розміщуються внизу сторінки

бібліографія

Повні бібліографічні дані просимо представити в списку використаної літератури (бібліографія), розміщеної в кінці статті. Список літератури потрібно розмістити в алфавітному порядку, а у випадку повторення року видання публікації того самого автора – в хронологічному порядку (доповнюючи маленькими буквами, наприклад: 2003a, 2003b, 2003c).

Приклади посилань:

Barber B. R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, University of California Press, Berkeley-Los Angeles- London.

Friedent L. A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, vol. 18, nr 2.

Inquiry into Democracy. Report (2003), Parliament of Victoria, http://www.parliament.jhgiutiguigui,html.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.

Kowalski P. (2008), Rozwój cywilizacji, Wydawnictwo ABC, Warszawa.

Krasuski K. (2009), Nowy pomysł na prywatyzację giełdy, „Rzeczpospolita”  дня 27.11.2009 г.

Miserez M.-A., Switzerland: a country of politicians, 24.08.2009, Swissinfo.ch, http://www.swissinfo.ch/eng/specials/switzerland_for_the_record/world_records/Switzerland:_a_country_of_politicians.html?cid=669352, 15.10.2012.

Nowak R. (1999), Władza i demokracja, [в:] Demokracja i władza, red. J. Kowalski, Wydawnictwo XYZ, Warszawa.

Rybińska A. Niedla rozbrojenia narodu, 14.02.2011, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/611851_-Nie–dla-rozbrojenia-narodu.html. 15.10.2012.

  Таблиці, схеми і малюнки

Кожна схема, таблиця, малюнок і т.п. повинні бути описані і мати заголовок (Times New Roman, bold, 10), потрібно вказати джерело (Times New Roman, 10). Назва розміщується над, а інформація про джерело – під представленою схемою, таблицею чи малюнком.

 Текст повинен супроводжуватись інформацією про автора:

a. Повне ім’я та прізвище
b. Вчене звання та науковий ступінь
c. Точна адреса для листування, номер телефону та e-mail

Автори всіх матеріалів (статей, рецензій, полеміки, інформації) зобов’язані прийняти в системі PRESSTO заяву про передачу авторських прав на публікацію, про самостійну підготовку тексту та його оригінальність.