Nr 3/2011

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Yuliana PALAGNYUK
Creation of a Free Trade Area between the EU and Ukraine: Challenges and Perspectives   

Tatiana SRIBNA
Transformacja systemów politycznych Polski i Ukrainy: charakterystyka porównawcza głównych tendencji

Svitlana SOROKA
Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в Украине после президентских выборов 2010 года

Bartosz HORDECKI, Dorota PIONTEK
An ideal of a politician in Polish tabloids „Super Express” and „Fakt. Daily”

Saken ŻUMANOWICZ NURBEKOW
Prawne aspekty działalności Środków Masowej Informacji w Europie i Kazachstanie: problemy implementacji i realizacji

Amankos MEKTEP-TEGI, Tajżan DOSANOW
Starożytna integracja narodów Europy i Azji albo polska legenda o pochodzeniu Kazachów

Alieksiej POLTORAKOV
Договор о европейской безопасности: вызовы Центральной и Восточной Европе

Recenzje

  • Psychologia polityczna, red. D. O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (Beata Pająk-Patkowska)
  • Vit Hlousek, Lubomir Kopećek, Origin, ideology and transformation of political parties: East-Central and Western Europe compared (Jarosław Heydrych)

Sprawozdania

  • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Unia Europejska-Polska-Ukraina. Społeczno-kulturalny, polityczny i gospodarczy wymiar współpracy” (Witold Sobczak)