Nr 1/2005

Artykuły

Wiera PARADOWSKA, Ryszard PARADOWSKI
Podmiotowość jako transcendencja. Przyczynek do definicji podmiotowości politycznej

Wojciech ZIELIŃSKI
Krytyczny pluralizm w mediach, czyli kilka uwag o kapitale idei

Szymon OSSOWSKI
Pluralizm w mediach a wolność wyboru jako fundament liberalnej demokracji

Agnieszka STĘPIŃSKA
Telewizyjna kampania referendalna jako arena rywalizacji politycznej. Referendum unijne w Polsce w 2003 r.

Ewa JURGA
Ograniczenia niezależności w układzie dziennikarz – redaktor naczelny – wydawca (właściciel) w prasie lokalnej

Miron MUSIAŁ

Białoruskie środki masowej informacji – kryzys permanentny?

Borys CZYHIN
Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku

Olga NADSKAKUŁA
Zachód jako punkt odniesienia rosyjskiej polityki zagranicznej

Marcin CYBULSKI
Zmiany w stosunkach Rosja-unia Europejska. Przyczyny i konsekwencje

Marzena WRÓBEL
Czy „Polacy są Irlandczykami kontynentu…”?

Przemysław OSIEWICZ

The Comparison of the Finnish Security Policy in 1990 and 2002

Iwona MASSAKA
Epifenomenalny i istotowy wymiar muzyki w polityce

Recenzje:

  • Ireneusz Topolski, Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Krzysztof Wasilewski)
  • Jurij Drozdow, Walerij Jegozarjan, Światowa Terrorystyczna… (Łukasz Donaj)
  • Al Ries, Laura Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations (Magdalena Jakimiak)
  • Kuba Giedrojć, Public Relations w administracji (Krzysztof Marcinowski)