Передові практики

Належна практика в процесі публікації
в журналі “Центральноєвропейські політичні студії” ISSN 1426-8876

Зазначені обов’язки редакторів, авторів та рецензентів Центральноєвропейських політичних досліджень базуються на документі COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors.

 

Публікація Заяви з етики та неправомірної поведінки

Публікація Заяви з етики та неправомірної поведінки для “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” ISSN 1426-8876

«Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» є форумом для презентації результатів досліджень, обміну ідеями та дискусій щодо теорії та практики, які сьогодні складають політологію. Опубліковані статті та рецензії надходять від авторів з усієї Польщі та з-за кордону.

Редакція «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» несе відповідальність, серед іншого, за недопущення неправомірного використання видань. Неетична поведінка неприпустима, а редакція Środkowoeuropejskie Studia Polityczne не терпить плагіату.

Автори, які подають статті, повинні підтвердити, що зміст рукопису є оригінальним. Крім того, автори статей, рекомендованих до публікації, зобов’язані підтвердити, що їх стаття є оригінальною роботою та не була опублікована, подана чи прийнята в будь-якій формі іншим чином.

Наступні зобов’язання редакторів, авторів та рецензентів у “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” ґрунтуються на Кодексі поведінки COPE.

Команда Środkowoeuropejskie Studia Polityczne повністю віддана належній видавничій практиці та несе відповідальність за виконання обов’язків та відповідальності, визначених Кодексом поведінки COPE.

ОБОВ’ЯЗКИ ВИДАВЦЯ

 1. Варіанти розміщення

На підставі редакційної рецензії редактор може прийняти або відхилити рукопис або надіслати його на доопрацювання.

 1. Рецензія рукопису

Редактор повинен забезпечити, щоб кожен рукопис спочатку оцінювався редактором, який може використовувати відповідні засоби для перевірки оригінальності змісту рукопису. Після проходження експертизи рукопис передається двом рецензентам для подвійного сліпого рецензування, кожен з яких дає рекомендацію щодо публікації рукопису в теперішньому вигляді або для зміни чи відхилення.

 1. Справедлива оцінка

Редактор забезпечує перевірку кожного рукопису, який надходить до Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, на його інтелектуальний зміст, незалежно від статі, статі, раси, релігії, громадянства тощо автора.

 1. Конфіденційність

Редактор несе відповідальність за конфіденційність інформації про подані авторами рукописи.

 1. Розкриття інформації та конфлікт інтересів

Редактор Środkowoeuropejskie Studia Polityczne не може використовувати для власного дослідження неопубліковані матеріали, розкриті в поданих рукописах, без попередньої письмової згоди автора(ів).

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

 1. Стандарти звітності

Автори повинні точно представити своє оригінальне дослідження та об’єктивно обговорити його важливість. Рукописи відповідають редакційним вимогам рекомендацій щодо подання «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne».

 1. Оригінальність

Автори повинні переконатися, що їх робота повністю оригінальна.

 1. Багаторазова, надлишкова або одночасна публікація

Автор не повинен подавати той самий рукопис більше ніж в один журнал одночасно. Також очікується, що автор(и) не публікуватиме зайві рукописи або рукописи, що описують одне й те саме дослідження, на кількох сайтах публікацій після того, як оригінальний рукопис буде прийнято до публікації.

 1. Атрибуція

Автор(и) має цитувати всі джерела даних, використані в дослідженні, і цитувати публікації, які вплинули на дослідження.

 1. Авторство статті

Авторство має бути обмежено лише тими, хто зробив значний внесок у концепцію, дизайн, проведення та/або інтерпретацію поданого дослідження. Інші, які зробили значний внесок, повинні бути вказані як співавтори. Автори також повинні переконатися, що всі автори та співавтори переглянули та схвалили остаточну подану версію рукопису та включення їх як співавторів.

 1. Доступ та збереження даних

Автори повинні надати вихідні дані про свої рукописи для редакційної рецензії та повинні зберегти ці дані.

 1. Розкриття інформації про фінансову підтримку

Усі джерела фінансової підтримки, якщо такі є, мають бути чітко розкриті.

 1. Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявить суттєву помилку або неточності в поданому рукописі, про помилку або неточності необхідно повідомити редактора.

ОБОВ’ЯЗКИ ЕКСПЕРАТОРІВ

 1. Конфіденційність

Рецензенти, редактори та редактори рукописів не можуть розголошувати будь-яку інформацію про подані рукописи. Усі подані рукописи розглядаються як конфіденційна інформація.

 1. Атрибуція

Рецензенти рукописів повинні переконатися, що автори зарахували всі джерела даних, використані в дослідженні. Про будь-яку схожість або збіг між рукописами, що рецензуються, або з іншими опублікованими роботами, про які рецензент особисто знає, необхідно негайно повідомити редактора.

 1. Стандарти об’єктивності

Рецензування наданих рукописів є об’єктивним, і рецензенти повинні висловлювати свою думку чітко та аргументовано.

 1. Швидкість

Якщо рецензент вважає, що він/вона не може переглянути дослідження, про які йдеться в рукописі, протягом встановлених рекомендацій або часу, він/вона повинен повідомити редактора, щоб забезпечити точний і вчасний огляд.

 1. Конфлікт інтересів

Усі рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів, пов’язаного з дослідженням, авторами та/або фінансовими органами.