Науковий журнал «Центрально-Європейські Політичні Дослідження» (щоквартальний журнал) виходить регулярно з 2003 року. Журнал видається науковим видавництвом факультету політології та журналістики УАМ в Познані “Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM”. Видання акредитоване Міністерством науки Польщі. Поточна кількість балів, що нараховується за опубліковану в ньому роботу, становить 70 балів. Всі тексти рецензуються. На сторінках журналу свої статті та рецензії публікують вчені з Польщі та з-за кордону. Кожна стаття на польській мові містить анотацію на англійській мові та навпаки, текст на іноземній мові має анотацію на польській мові. В публікаціях «Центрально-Європейських Політичних Дослідженнь» розглядається широкий спектр проблем політології, особлива увага звертається на ситуацію в країнах Центральної та Східної Європи – їх внутрішня політика та позиція на міжнародній арені.

Тематика – ключові слова:
Політологія, науки про політику, науки про ЗМІ, партійна система, політична культура, політична ідеологія, політичні комунікації, європейська інтеграція, Центрально-Східна Європа, політична думка, міжнародні відносини, Європейський Союз, органи самоуправління