Контакти

Редакція журналу «Центрально-Європейські Політичні Дослідження»,
Факультет Політичних Наук та Журналістики УАМ
Вул. Умультовська 89a
61-614 Познань
e-mail:
інтернет-сторінка www: http://ssp.amu.edu.pl/