vol 2/2013

Vol. 2/2013

Title page

Editorial page

Contents

Andrzej Sakson
Przemiany demograficzne i procesy migracyjne w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Łukasz Donaj
Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected Scenarios of the Development of the Political Situation

Oleg E. Grishin
Технологический вектор политической науки и политики: взгляд из России

Marek Żyromski
Współczesne oblicza władzy politycznej – kilka uwag wstępnych

Edward Olszewski
Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycznych

Ryszard Kowalczyk
Zarys tradycji i rozwoju czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce w latach powojennych do 1989 roku

Jędrzej Skrzypczak
Ochrona wizerunku w dobie tabloidyzacji mediów

Alina Balczyńska-Kosman
Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym

Agnieszka Łukasik-Turecka
Magdalena Gąsior-Marek kontra Joanna Mucha. Lubelskie dzienniki wobec konfliktu kandydatek do Sejmu w 2011 roku

Marzena Barańska
Ochrona zdrowia jako element polityki publicznej

Grażyna Piechota
Źródła poparcia wyborczego lokalnych liderów w samorządowych kampaniach wyborczych (na przykładzie kampanii wyborczych prezydentów miast na prawach powiatu w 2010 roku)

Marta Bagińska
Ideology as a factor influencing the journalistic message. An analysis based on material from The Times, The Sun and Pravda

Joanna Taczkowska-Olszewska
Działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego jako formy prewencyjnego ingerowania w wolność wypowiedzi

Marcin Łukaszewski
Marginalizacja ugrupowań ekologicznych na scenach politycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej

Joanna Pyrgiel
EUWT nowa możliwość dla współdziałania na pograniczu polsko-niemieckim

Maria Wąsicka
Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu z rzeczywistością

Agnieszka Całek
Tabloidyzacja a konwergencja mediów – obraz wzajemnych zależności w polskim dyskursie publicznym. Analiza przypadku Tomasza Lisa

Justyna Kuświk
Konflikt polityczny z perspektywy teorii zachowania zasobów

Żetpisbaj Bekbołatuły
Rozwój public relations w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw