Vol. 1/2017

Vol. 1/2017
Okładka SSP

Contents

Marta Götz
Organizacje globalnego zarządzania ekonomicznego w ładzie
policentrycznym na przykładzie polityki wobec inwestycji
zagranicznych. Wyzwania i inicjatywy w obszarze koordynacji polityki
wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Anna Wilińska-Zelek, Miłosz Malaga
EU Competence and Intellectual Property Rights. Internally Shared,
Externally Exclusive?

Piotr Forecki
Fantazmat Julii Brystiger

Dorota Piontek
Reklama negatywna w polskich kampaniach wyborczych 2015 roku

Jarosław Kardaś
Podobieństwa i różnice w zwalczaniu bojowników kaukaskich w okresie
sprawowania władzy przez Borysa Jelcyna i Władimira Putina
w Federacji Rosyjskiej

Ewa Nowak-Teter
Agenda intermedialna a agenda „rzeczywista”. Nieadekwatność hierarchii
newsów w mediach informacyjnych do wskaźników świata rzeczywistego
podczas samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku

Dominika Narożna, Katarzyna Ewa Nowak
Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2).
Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ireneusz Kraś
Organizacja nadzoru nad systemem finansowym w Polsce

Natalia Kusa
Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako element systemu bezpieczeństwa
wewnętrznego Rosji

Adam Barabasz
Polska wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (1981–1987)

Piotr Pawełczyk, Jakub Jakubowski
Postprawda i nowe media. Czy potrzebujemy postprawdy?

Fuad Jomma, Anna Linka
Działalność publiczna Kurdów w Polsce na tle aktywności
diaspory kurdyjskiej w Europie Zachodniej

Wiesław Suchowiejko
Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych
z lat 2001–2010. Wybrane aspekty

Book Reviews
Katarzyna Kosowska, Rosyjski sektor naftowy wobec nowych wyzwań
na rynku krajowym i zagranicznym (G. Piechota)