Vol. 1/2013

Title page

Editorial page

Contents

Janina FRAS
O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie

Małgorzata LISOWSKA-MAGDZIARZ
Reprezentacje biedy i wykluczenia społecznego w tabloidach i mediach głównego nurtu

Dorota PIONTEK
Obraz polityki i polityków w polskich serialach telewizyjnych. Na przykładzie „Rancza” i „Ekipy”

Tomasz OLCZYK
Teoria i praktyka celebrytyzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach plotkarskich

Jacek SOBCZAK
Europejskie standardy swobody wypowiedzi a fenomen tabloidów – między obowiązkami a odpowiedzialnością

Agnieszka WALECKA-RYNDUCH
Polityczność, polityka i Pan Nergal w kontekście tabloidyzacji polskiej sceny politycznej

Agnieszka HESS
Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna formy

Agnieszka SZYMAŃSKA
Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści

Szymon OSSOWSKI
Tabloidyzacja programów informacyjnych – przyczynek do badań

Zofia ZAWADZKA
Infotainment a ochrona prywatności osób powszechnie znanych

Adam SZYNOL
Tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych

Krzysztof FLASIŃSKI
Stosowanie technik tabloidyzacyjnych jako element strategii wydawniczej w prasie regionalnej – przypadek Szczecina

Wojciech ADAMCZYK
“Gatemania” jako przykład tabloidyzacji śledztw dziennikarskich

Agnieszka ŁUKASIK-TURECKA
Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r

Remigiusz ROSICKI
Instrumentalisation and Objectification of Human Sexuality

Paweł MALENDOWICZ
Zideologizowanie przekazu prasy radyklanych ruchów społecznych w kontekście tabloidyzacji mediów (przykład prasy ruchu anarchistycznego)

Ewa JURGA-WOSIK
Sportowe pasje kobiet. Przyczynek do jakościowych badań nad zawartością treści w prasie regionalnej i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza.

Agnieszka FILIPIAK
Komunikowanie polityczne w Ameryce Łacińskiej na przykładzie aktywności prezydenta Wenezueli – Hugo Chaveza

Ryszard CZERNIAWSKI
Krajowy mechanizm prewencji –  funkcje i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich