Vol. 4/2014

Vol. 4/2014Okładka SSP

Editorial page and Contents

Andrzej GAŁGANEK
Międzynarodowe życie rzeczy. Wprowadzenie

Bartosz HORDECKI
„Międzynarodowe życie rzeczy” w świetle „międzynarodowego życia osób”

Magdalena SZKUDLAREK
Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w europeizacji Turcji

Magdalena LORENC
Do ut des, czyli rzecz o darze w dyplomacji. Przypadek siodła z daru sułtana Mustafy II dla posła Stanisława Małachowskiego z 1699 roku

Artur LIPIŃSKI, Nartsiss SHUKURALIEVA
Social protests, modular revolutions and democratisation. Selected categories in the analysis of the phenomenon of colour revolutions

Максим В. КИРЧАНО
Проблемы дискурсивного и воображаемого в современной мировой политике

Андрей В. ТОПЫЧКАНОВ
Политические науки в России в эпоху Университетского устава 1863 г.:
проблемы институализации

Dosan BAYMOLDA
European Union and Kazakhstan: today’s state and future

Magdalena MUSIAŁ-KARG, Elżbieta LESIEWICZ
Od transfromacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

Olga KONSEWIC
Polska w prasie ukraińskiej (na przykładzie tygodników „Ukraiński tydzień”, „Fokus”, „Korrespondent” i gazety „Kommentarii”)

Liana HURSKA-KOWALCZYK
Studencka „rewolucja na granicie” w kontekście przemian społeczno-politycznych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej

Jędrzej SKRZYPCZAK
Plagiat dzieł naukowych

Krzysztof BRZECHCZYN
Wzorce postkomunistycznej transformacji. Artykuł recenzyjny

Book Reviews

  • Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, t. VIII, red. T. Bodio; Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne,t.IX, red. T. Bodio (E. Kolb)
  • Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak (M. Łukaszewski)
  • Elena Korosteleva, The European Union and its Eastern Neighbours. Towards a more ambitiouspartnership? (E. Kużelewska)
  • A. Ławniczak, Monarchiczne i republikańskie głowy państw w Europie (M. Łukaszewski)