Vol. 3/2015

Vol. 3/2015Okładka SSP

Editorial page and Contents

Ryszard ZIĘBA
Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

Rafał RIEDEL
Political Economy of the Emission Reduction Measures

Светлана СОРОКА
Взаимодействие высших органов государственной власти в процессе парламентской ответственности правительства в странах ЕС

Лукаш ДОНАЙ
Современная политическая сатира и политическая культура. Рассуждения на отдельных примерах юмора в постсоветских странах

Dorota PIONTEK
Personalizacja jako efekt mediatyzacj i polityki

Michał PIECHOWICZ
Equality in the European Union

Maria GOŁDA-SOBCZAK
Perspectives of Regionalisation in Europe

Elżbieta KUŻELEWSKA
Mandatory voting as a remedy to increase electoral tumout: an appropriate solution to be applied in the European Parliament elections?

Krzysztof HAJDER, Jakub BELOW
Polityka zwalczania Współczesnego kryzysu gospodarczego. Między Hayekiem a Keynesem

Jakub JAKUBOWSKI, Iwona OLEJNIK
Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users

Asad TAFFAL
Collective Memory: A Universal Phenomenon the Palestinian Collective Memory as a Case Study

Rafał RECZEK
Rola Instytutu Pamięci Narodowej W procesie przywracania pamięci

Robert GROCHOWSKI
Demagogia w medialnych obrazach rzeczywistości i jej wpływ na społeczeństwo

Magdalena LORENC
„Pomnik niedźwiedzia Wojtka”, czyli o polskich projektach upamiętnienia udziału zwierząt W II Wojnie światowej

Contributors