Vol. 1/2015

Vol. 1/2015Okładka SSP

Editorial page and Contents

Wojciech Tomasz MODZELEWSKI
Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanegodo transgranicznego

Marek ŻMIGRODZKI, Jerzy SZUKALSKI
Pozycja ustrojowa Parlamentu Gruzji w latach 1990-2013

Remigiusz ROSICKI
The Energy Policy of Poland up to 2050 – a Critical Analysis

Przemysław ŻUKIEWICZ, Rafał ZIMNY
The Smolensk Tragedy and Its Importance for Political Communicationin Poland after 10th April, 2010 (Focusing on the Political Incidents in Front of the Presidential Palace)

Beata PAJĄK-PATKOWSKA
Przesłanki stabilności demokracji – legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym

Bartosz HORDECKI
Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część II)

Jędrzej SKRZYPCZAK
Elektroniczne systemy antyplagiatowe jako narzędzie wykrywania przypadków plagiatu w pracach studentów i pracowników naukowych

Paweł ANTKOWIAK, Łukasz SCHEFFS
Nowy wymiar przywództwa politycznego: w poszukiwaniu perspektywy do badań personalizacji polityki na poziomie lokalnym

Klaudia GOŁĘBIOWSKA
The Conditioning of Integrational Policies towards Muslims in Sweden

Magdalena GREFICZ
Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Sylwia GÓRZNA
Polityczny oddźwięk Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate

Book Reviews

  • Witold Szabłowski, Zabójca z miasta moreli. Reportaże z Turcji (K. Wojtkowiak)
  • Simon Flynn, Naukowa lista przebojów. Wybór fascynujących faktów,anegdot i żartów ze skarbnicy nauki (P. Lissewski)
  • Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach, red. Piotr Lissewski, Dominika Narożna (Z. Grochal)

Contributors