Vol. 1/2016

Nr 1/2016Okładka SSP

Contents

Tomasz R. Szymczyński
Wielowymiarowość rozumienia pojęć mythos i logos z perspektywy
zasady dziejów skutkujących Hansa-Georga Gadamera

Anna Potyrała
Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu
migracyjnego 2015–2016

Олэг Ю. Михалев
Россия и Турция после инцидента с российским СУ-24: создание образа врага

Dominika Mikucka-W jtowicz
W okowach etniczności? Funkcjonowanie wybranych partii
etnoregionalnych w Serbii i Chorwacji

Krzysztof Koźbiał
Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Opinie mieszkańców
gmin powiatu kłodzkiego na temat kooperacji z partnerem czeskim.
Analiza przypadku

Łukasz Kubisz-Muła
Zjawisko reelekcji prezydenta miasta w świetle wyników badań exit poll
z wyborów samorządowych w Bielsku-Białej

Mikołaj Tomaszyk
Kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej – uwagi na marginesie dotychczasowej współpracy i propozycji przyłączania ościennych gmin
do miasta Poznania

Remigiusz Rosicki
Espionage against Poland in the Documents and Analyses of the Polish
Special Services (1944–1989) – as Illustrated by the Intelligence
Activities of the USA

Anna Feja-Paszkiewicz
Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału
i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy
– wybrane aspekty

Bogusław Kotarba
Problemy współdziałania organów polskich gmin

Сергей Федорченко, Сергей Мякотин
Эхо партийного менеджмента: доверие московской молодёжи к Государственной Думе Российской Федерации

Adam Barabasz
Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce
i w Niemczech w 2014 roku

Weronika Świerczyńska-Głownia
Polish Regional State Television – On the Border Between Regional
and National Television. The Evolution of the Pro le of Regional
Television Stations

Сергей Лунев
Исторические, правовые и политические аспекты выборов
в региональные органы представительной власти Калининградской области Российской Федерации (1993–2013 гг.)