Vol. 4/2012

Title page

Editorial page

Contents

Articles

Małgorzata Podolak
Rola referendum w powstawaniu państw po 1989 r. w Europie

Jarosław Jańczak
Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej

Tadeusz Bodio, Przemysław J. Sieradzan
Źródła nacjonalizmu czerkieskiego i jego konsekwencje polityczne

Artur Lipiński
Delegitymizacja III Rzeczypospolitej, budowanie partyjnej tożsamości i dyskursywne struktury możliwości

Krzysztof Hajder
Korelacje poziomu bezrobocia i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Magdalena Musiał-Karg
Demokracja bezpośrednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet – przykład Szwajcarii

Radosław Fiedler, Mirlan Subanov
Zasoby wodne w Republice Kirgiskiej i państwach regionu Azji Centralnej jako jeden z aspektów geopolityki

Ryszard Kowalczyk
Strukturyzacja województwa wielkopolskiego jako obszaru badań prasy lokalnej

Wojciech Cisak, Volodymyr Shklyar
Средства массовой информации и формирование европейского мышления

Magdalena Lorenc
Temat polityczny w sztuce krytycznej na przykładzie Fear and Trembling Grzegorza Klamana

Julita Runc
The Articulation and Implementation of Ecological Interests in the Authoritarian Model

Marcin Rachwał
Przymus wyborczy a legitymizacja władzy politycznej

Bartłomiej Secler
Medialny wymiar legitymizacji władzy

Александр В. Шевчук
Мировой финансово-экономический кризис как детерминанта внешнеполитической стратегии КНР.

Dominika Narożna
Własność intelektualna w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej w Polsce (część 1)

Jędrzej Skrzypczak
Biopolityka wobec wyzwań postępu technologicznego w medycynie

Inez Bilińska, Szymon Ossowski
Sytuacja społeczno-polityczna osób niepełnosprawnych w III RP

Oleg Mikhalev
Misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce

Book reviews

  • Ryszard Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy (Karol B. Janowski)
  • Łukasz Tomczak, Lewicowe partie polityczne w Polsce -programy, organizacja strategie (Joanna Kałużna) .
  • Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich (Dagmara Moskwa).

Reports

  • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej i Wschodniej” (Collegium Polonicum, 10-11 maja 2012 r.) (Magdalena Musiał-Karg).