Vol. 4/2010

Articles

Cezary Józef OLBROMSKI
Homo figurativus versus homo politicus – rozważania na temat kryzysu polityczności

Natalia KLEJDYSZ
Widmo liberalizmu

Arkadiusz MODRZEJEWSKI
Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku 

Łukasz DONAJ, Justyna CYWONIUK
Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko – prawosławny. Przyczynek do dyskusji

Małgorzata WALLAS
Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu

Agnieszka BIELAWSKA
Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazociągu Północnego (2005-2009)

Anna CZARNECKA
Mechanizmy i metody politycznej walki niezbrojnej na straconych pozycjach – alternatywa prakseologiczna

Marcin SKOBRTAL
Stosunki partii nacjonalistycznych Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier do integracji europejskiej

Michał URBAS
Rozpowszechnianie prasy lokalnej na przykładzie powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim

Book reviews

  • Bernard Lecomte, Tajemnice Watykanu, przekład: Michał Romanek (Justyna Cywoniuk)
  • Klaudia Kałążna, Remigiusz Rosicki, Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (Krzysztof Strzelczyk)
  • Czterotomowa seria tekstów Jacka Kuronia: Autobiografia; Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964-1968, red. S. Liszka, M. Sutowski, Opozycja. Pisma polityczne 1969-1989, red., M. Sutowski, M. Kropiwnicki, S. Liszka; Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne 1989-2004, red., M. Boguta, M. Kropiwnicki, M. Sutowski, (Alina Kaszkur).