Vol. 4/2009

Articles

Jędrzej Skrzypczak
Przedmiot prawa autorskiego. Przypadki graniczne

Agnieszka Stępińska
Formats of the election campaign messages in Poland

Bartosz Hordecki
O roli retoryki i erystyki w kształceniu kultury politycznej Polaków

Elżbieta Lesiewicz
Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji

Dominik Bralczyk
Postać literacka i jej prawa

Szymon Ossowski
Dziennikarz versus specjalista ds. public relations – toksyczny związek czy małżeństwo z rozsądku?

Piotr Grabowiec
Znaczenie zasady subsydiarności dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Michacl Nitz, Alex George
Stability and Change in the Heart of Europe: German Media Perspectives of the 2008 U.S. Presidential Election.

Ksenia Kakareko
Działalność mniejszości polskiej na Grodzieńszczyżnie

Marcin Menkes
System medialny Irlandii

Jarosław Urbaniak
Europeizacja nadzoru bankowego w Polsce

Anna Dolska
Bezpłatna gazeta „Echo Miasta” w kontekście funkcjonowania gazet bezpłatnych na polskim rynku w latach 2003-2009

Book reviews

  • Filip Biały, Rafał Matyja, “Państwo czyli kłopot”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009, ss. 207
  • Ryszard Paradowski, Elb G. Zadorożniuk, “Ot krushenija Prażskoj Wiesny k triumfu „barkhatnoj revolucii”. Iz istorii oppozicionnogo dvizhenija v Czekhoslovakii (August 1968-nojabr 1989 g)”, Moskwa 2008, ss. 439
  • Witold Machura, “Leksykon Public Relations”, red. nauk. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wyd. Newsline sp. z o.o. i Bonus Liber sp. z o.o. Rzeszów, Wydanie I, ss. 192