Vol. 3/2016

Nr 3/2016
Okładka SSP

Contents

Zdzisław W. Puślecki
TTIP’s implications for China

Magdalena Musiał-Karg
The Role of National Referendum in Central and Eastern European Countries. Selected Experiences

Agnieszka Walecka-Rynduch
Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu”

Agnieszka Ignasiak, Maciej Drzonek
Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań

Kinga Przybysz
Relacje państwo–Kościół katolicki w dyskursie „Gościa Niedzielnego”. Casus edukacji publicznej

Michał Słowikowski
Centrum federalne wobec problemu aktywności międzynarodowej regionów w kontekście ewolucji stosunków federacyjnych w Rosji

Szymon Ossowski
Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll

Joanna Szafran
Organizacyjna kultura coachingowa. W kierunku nowych wyzwań

Marzena Barańska
Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych

Jędrzej Skrzypczak
Spór o status archiwów audiowizualnych telewizji publicznej w Polsce

Paulina Pospieszna
Pomoc demokratyzacyjna polskich organizacji pozarządowych skierowana do Białorusi i Ukrainy: przesłanki oraz różne formy wsparcia

Sabina Olszyk
Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie

Robert Grochowski
Communication via le Web – Bienfait ou méfait?

Alina Balczyńska-Kosman
Oblicza partycypacji kobiet w systemach medialnych i w zawodzie dziennikarskim – wymiar europejski

Małgorzata Kołodziejczak
Inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy jako zespół roszczeń legitymizacyjnych

Book Reviews