Vol. 3/2012

Title page

Editorial page

Contents

Artykuły

Marek ŻYROMSKI
Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej

Tadeusz BODIO
Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-Czerkiesji    

Jacek SOBCZAK, Maria GOŁDA-SOBCZAK
Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym 

Maciej WALKOWSKI
Unia Europejska – rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej

Nizam ÓNEN, Atilla GUNEY
Cold War and establishment of Turkish democracy    

Jakub POTULSKI
Rosja w poszukiwaniu modelu reżimu politycznego – „poliarchia zachodnia” czy „azjatycka demokracja”    

Krzysztof FEDOROWICZ
Polska i Białoruś – trudne sąsiedztwo. Polityka „krytycznego dialogu” wobec autorytarnej Białorusi

Łukasz DONAJ
Współczesny kryzys społeczno-polityczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych

Ryszard KOWALCZYK
Media jako forma przedstawień zbiorowych polityki i jej teoriopoznawcze uwarunkowania

Bartłomiej BISKUP, Karolina CHURSKA-NOWAK, Sebastian DROBCZYŃSKI, Agnieszka HESS, Mariusz KOLCZYŃSKI, Marek MAZUR, Dorota PIONTEK, Szymon OSSOWSKI
Relacjonowanie wyborów samorządowych w prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z badań    

Yuliana PALAGNYUK
State Policy towards European Integration: Theoretical Analysis

Beata PAJĄK-PATKOWSKA, Krzysztof PATKOWSKI
Węgry w latach 1990-2011. Polityczne, ekonomiczne i społeczne przyczyny kryzysu 

Wojciech Tomasz MODZELEWSKI
Dwie dekady stosunków Polski z Litwą – wymiar polityczny 

Вера ДЕРЕГА
Научные исследования теории и практики государственной семейной политики в Украине

Yakipbek GENJEMURATOV
Role mass media in economical crisis. Case of Uzbekistan