Vol. 3/2010

Articles

Karol B. Janowski
Polska wobec kulturowych dylematów i wyzwań „europejskości”

Anna Potyrała
Niepodległość Kosowa w świetle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Ella Zadorożniuk
Диссидентское движение в Цехословакии: Клѥцевая идея и формы рeaлиэaции

Remigiusz Rosicki
Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska

Wojciech Cisak
Emocjonalne i racjonalne aspekty ukraińskich tendencji eurointegracji

Tomasz Czubara
Proces konstytucyjny na Ukrainie w latach 1990-2006

Olena Lugina
Reakcja Unii Europejskiej na wybory prezydenta Ukrainy w 2010 r.

Marina Drako, Wiktor Razmus, Natalia Martyniuk
Skutki „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie i ich znaczenie w wyborach prezydenckich 2010 roku

Wiktor Owsiak, Olha Prokopiv
Wybrane aspekty ustrojowe samorządu terytorialnego na Ukrainie i w Polsce

Swietłana Sydun
Ewolucja stosunków pomiędzy Ukrainą i UE

Book reviews

  • Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Wojciech Wróblewski)
  • Дмитрий Фурман, Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. Издателъство „Весъ Мир” (Łukasz Donaj)
  • P. Osęka, Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce (Joanna Kałużna)