Vol. 2/2009

Articles

Jacek Sobczak
Ochrona prawnokarna dóbr kultury

Ryszard Paradowski
„Stworzenie człowieka” i typy komunikowania. Studium hermeneutyczne

Ryszard Kowalczyk
Prasa lokalna na konkurencyjnym rynku – założenia strategii rozwoju

Cezary Olbromski
E-polis: etyczne dylematy GTI w domenie totarientalności

Paweł Stachowiak
Kościół wobec pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa. O niektórych strategiach i celach „kościelnej polityki pamięci”.

Jędrzej Skrzypczak
Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych

Witold Sobczak (UAM)
Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej

Marek Jedliński
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w latach 90- tych. Kontekst historyczno- ideowy

Marcin Rachwał
Sondaże a wynik wyborów – polskie doświadczenia lat 1990-2005

Agnieszka Bielawska
Normalizacja stosunków polsko-niemieckich – proces wciąż trwający?

Konrad Wandowicz
Demokracja a religia w świetle klasycznych teorii umowy społecznej

Krzysztof Patkowski
Realizacja programu reprywatyzacji w Republice Czeskiej i na Węgrzech po roku 1989

Marcin Menkes
Cooperation between The European Union and International Organisations in the field of commercial policy

Ksenia Kakareko
Tożsamość Białorusinów

Julita Działak
Międzynarodowa ochrona korespondentów wojennych

Book reviews

  • Andrzej Lebiotkowski, Ryszard Kowalczyk, „Media lokalne w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2009, ss. 278
  • Olena Lugina, Piotr Wdowiak „Ikony Rosji”, Wrocław 2008, ss.155.
  • Łukasz Dulęba, M. Kozłowski, M. Komar, „Historia z konsekwencjami”, Warszawa 2009.
  • Marcin Menkes, Telewizja w Europie: regulacje, polityka i niezależność