Vol. 2/2008

Articles

Roman BÄCKER
Rozumienie Rosji jako zadanie dla teorii polityki

Anna POTYRAŁA
Polska polityka azylowa. Ujęcie prawno-instytucjonalne

Ryszard PARADOWSKI
Prawo i wolność. Studium filozofii politycznej Borysa Wyszesławcewa

Piotr GROCHMALSKI
Afganistan a radykalizm islamski w Azji Centralnej

Szymon OSSOWSKI
Kryzys liberalnej demokracji w Polsce na tle innych państw członkowskich UE

Jacek SOBCZAK
Meandry prawne autoryzacji

Witold SOBCZAK
Czy godność człowieka jest zasadą prawną?

Piotr PIESIEWICZ
„Narrowcasting” w miejscach użyteczności publicznej.

Jędrzej SKRZYPCZAK
Przeszczep mózgu — dylematy prawne, społeczne i deontologiczne

Ksenia KAKAREKO
Karta Polaka – narzędzie politycznego wpływu czy tarcza w ręku Polonii?

Julita DZIAŁAK-JANKOWSKA
Zawód korespondenta – misja czy powołanie?

Agata PEŁESZUK
Cenzura wojskowa w Izraelu

Magdalena LORENC
Polska opinia publiczna wobec działań PKW w Afganistanie i Iraku

Joanna JAROSZYK
Idea Wspólnego Europejskiego Domu a egoizmy narodowe i regionalne: przykład Hiszpanii

Magdalena KACPERSKA
Wpływ rozszerzenia wschodniego na rynek pracy w UE

Ewa JURGA-WOSIK
Analiza porównawcza służby cywilnej w Polsce i w instytucjach Unii Europejskiej (stan prawny – grudzień 2008 rok)

Adam BARABASZ
Józef Retinger – polski orędownik zjednoczenia Europy

Marcin MENKES
Chosen Aspects of the Implementation of International Humanitarian Law in Poland

Book reviews

  • Hassan Ali Jamsheer, Współczesna historia Iraku. Warszawa 2007 (Magdalena Lorenc).
  • Ewa Nowińska, Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa, 2007 (Ewa Gosiewska).
  • Mirosław Karwat, Teoria prowokacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (Paweł Antkowiak).
  • Konflikty współczesnego świata, red. G. Ciechanowski, J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006 (Łukasz Scheffs).