Vol. 2/2007

Articles

Ryszard PARADOWSKI
Europa między demokracją i zaściankiem

Agnieszka KAMIŃSKA
Definiowanie demokracji w doktrynie Kościoła katolickiego

Remigiusz ROSICKI
Bezpieczeństwo jądrowe – trendy w polityce energetycznej

Magdalena LORENC
Amerykańska wizja pokoju na Bliskim Wschodzie. Od „małych kroków” Henry’ego Kissingera do mediacji Jimmy’ego Cartera

Jarosław JAŃCZAK
Na granicy Unii Europejskiej – pozycja europejskich terytoriów autonomicznych w dobie globalizacji i integracji. Przypadek Wysp Alandzkich

И. E. ЗАДОРОЖНЮК, Э. Г. ЛАВРИК
Наследие M. П. Драгоманова: централизм, самоуправление и региональная идентичность славянства

Anna KUCHARSKA
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Polsce.

Robert GROCHOWSKI
Etyczne doktryny Kościoła i ich sprzeniewierzenie w mediach

Arkadiusz MODRZEJEWSKI
O europejskiej tożsamości Ukrainy w doktrynie Jana Pawła II

Anna ZĄBKOWICZ
Idea uspołecznienia rynku w warunkach globalizacji

Sylwia MROZOWSKA
Konstytucja europejska wobec deficytu demokratycznego

Wiesław WACŁAWCZYK
Koncepcja „wolnego rynku idei” i perspektywy jej dalszego rozwoju

Janusz ZAWADZKI
Internet jako narzędzie komunikacji politycznej w społeczeństwie obywatelskim

Karolina CHURSKA
Rytualne aspekty kampanii wyborczych

Krzysztof PATKOWSKI
Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego

Miron J. MUSIAŁ
Transformacja, tranzycja, okres przejścia. Białoruś przełomu wieków

Monika GAŁGANEK-NAPIERAŁA
Działania wspierające innowacyjność jako czynnik rozwoju województwa wielkopolskiego

Anna CZARNECKA
Ingerencje socjotechniczne w mechanizm społecznej aktywności

Book reviews

  • Edwin Bendyk, Zatruta studnia rzecz o władzy i wolności (Wojciech Stankiewicz)
  • Maciej Giertych, Civilisations at war in Europe (Marcin Lisek)
  • Peter Beyer, Religia i globalizacja (Filip Borowiak)