Vol. 2/2005

Articles

Iwona SOBIERAJ
Problemy wielokulturowości na Ukrainie

Arkadiusz MODRZEJEWSKI
Cywilizacyjno-kulturowy kontekst „pomarańczowej rewolucji”
na Ukrainie

Łukasz DONAJ
Pomarańczowa Rewolucja na Ukrainie z trockizmem w tle

Ryszard KOWALCZYK
Ilościowe i jakościowe przeobrażenia prasy lokalnej w Polsce
w latach 90. XX wieku

Norbert GILL
Dziennikarskie formy sprawozdawczości sądowej

Ella ZADOROŻNIUK
ОТ мрака «нормализации» к миражу демократизации: к вопросу
о «бархатном» разводе Чехов и Словаков

Adas JAKUBAUSKAS
Sąjudis a Partia Komunistyczna Litwy

Tomasz RAKOWSKI
Ofiara i oczekiwanie. Badania nad pewnym lokalnym doświadczeniem industrializacji

Marcin WIECZOREK
Internet a społeczeństwo otwarte

Marcin RACHWAŁ
Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi

Bara NDIAYE
Ewolucja pejzażu audiowizualnego we Francji

Jerzy ZĄBKOWICZ
Inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. W poszukiwaniu małych barier wejścia

Katarzyna CHOLEWA
Wybrane zagadnienia prasy rolniczej na terenie Wielkopolski po 1945 roku i współcześnie

Inga OLEKSIUK
Granice społecznej tolerancji

Monika TORCZYŃSKA-JARECKA
Anomia czasów transformacji – refleksje w perspektywie deprywacji potrzeby bezpieczeństwa osobistego i prawnego

Book reviews

  • Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński, Ukraina. Przyroda – Ludność- Gospodarka (Łukasz Donaj)
  • Tadeusz Kiełkowski, Sprawa administracyjna (Marcin Halkiewicz)
  • Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski (Alicja Jorasz)
  • Bartosz Jankowski, W dziesięciolecie Traktatu Polsko-Litewskiego. Relacje międzypaństwowe w ostatniej dekadzie XX w. (Witold Machura)
  • Kerschaw Ian, tom I, Hitler 1889-1936 Hybris; tom II, Hitler 1936-1941 Nemezis, część I; Hitler 1941-1945 Nemezis, część II (Jacek Bochiński)
  • Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa, pod red. Tadeusza Szczepańskiego i Bogusława Żyłki (Anna Misiak)