Vol. 2/2004

Articles

Ryszard Paradowski
Władza i prawo. Studium z hermeneutyki politycznej

Andrzej Tudek
Kulturowa teoria kapitalizmu

Ryszard Kowalczyk
Prasa lokalna – między misją a rynkiem

Andrzej Stelmach
Budowa podstaw systemu partyjnego współczesnej Rosji

E. Д. Фурман
Литовский путь к демократии

Marzena Wróbel
Proces pokojowy w Irlandii Północnej w latach 90-tych i perspektywy uregulowania konfliktu

Jerzy Ząbkowicz
Grupa Agora – poszukiwanie drogi rozwoju

Alicja Jorasz

Regulacje prawne postępowania antydumpingowego w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej

Magdalena Waniewska
Mienie i nadzór samorządu stanowego wsi piastowskiej

Krzysztof Patkowski

Realizacja programu reprywatyzacji w Polsce w latach 1989-2001 (aspekt polityczny i ideologiczny)

Book reviews

  • Oliver Thomson, Historia propagandy (Aleksandra Bagieńska-Masiota)
  • Grzegorz Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych (Marcin Halkiewicz)
  • Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Mity czwartej władzy. Dla widzów, słuchaczy i czytaczy (Anna Spalony)