Vol. 2/2003

Articles

Rafał Chwedoruk
O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne
krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce

Magdalena Lorenc
Formy eskalacji sprzeczności w stosunkach międzynarodowych
– analiza pojęciowa

Richard Samuelson
Evaluating Democratic Support in Poland: A Case Study of University
Students

Jędrzej Skrzypczak
Projekt ustawy o działalności lobbyingowej z 11 marca 2003 r.

Andrzej J. Madera
Fenomen społeczno-polityczny Radia Maryja

Andrzej J. Madera
Myśl polityczna Jacka Kuronia

Piotr Borowiec
Ruch Stu – alternatywa dla klasy politycznej powstałej w 1989 roku

Robert Mariański

Fotografia w polskim systemie prasowym

Piotr Piesiewicz
Disc Jockey jako twórca zależny – problem miksowania utworów w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Stanisław Wójcik
Kierunki przekształceń świadomości narodowej Polaków w przededniu wejścia do Unii Europejskiej – pytania badawcze

Book reviews

  • Monika Mucha, Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji (Joanna Kasprzak)
  • Mniejszości narodowe a media elektroniczne. Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina, pod red. Andrzeja Sadowskiego oraz Tadeusza Skoczka (Miron J. Musiał)
  • Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, pod red. Stanisławy Borkowskiej (Magdalena Wróblewska)
  • Tomasz Lis, Krzysztof Skowroński, Mariusz Ziomecki, ABC dziennikarstwa (Joanna Taczkowska)