Vol. 1/2012

Title page

Editorial page

Contents

Articles

Ryszard Paradowski
Religia jako ideologia. Status religioznawstwa i problem transcendencji.

Dariusz Drążek
Globalna wioska Jana Pawła II

Witold Sobczak
Wolność myśli, sumienia i wyznania w prawie polskim. Próba analizy pojęć – określenia zakresu  

Artur Lipiński
U źródeł antypolitycznej polityki w Polsce. Ramy zbiorowego działania, definicja sytuacji i praktyki kontestacji

Jacek Sobczak
Wolność wypowiedzi prasowej a zniewaga

Tadeusz Kopys
Polityka obrony mniejszości narodowych i polityka zagraniczna Węgier. Casus Karty Węgra w stosunkach węgiersko-słowackich i węgiersko-rumuńskich

Krzysztof Koźbiał
Inicjatywa naddunajska Unii Europejskiej. Nowy plan Tardieu?

Anna Potyrała
Ochrona uchodźców w ustawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy środkowej i wschodniej

Liana Hurska-Kowalczyk
Aspiracje Ukrainy wobec Unii Europejskiej

Krzysztof Żęgota
Liczebność diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Zarys problematyki

Jędrzej Skrzypczak
Dostęp do informacji publicznej a ochrona prywatności osób, które przestały pełnić funkcję publiczną

Ewa Jurga-Wosik
Dwie dekady przeobrażeń mediów lokalnych południowo-zachodniej Wielkopolski

Marcin Brylczak
Szkoła demokracji – młodzież w świecie społeczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie?

Book reviews

  • Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu) (Wojciech Gizicki)