Vol. 1/2008

Articles

Jacek Sobczak
Dostęp do informacji publicznej – zagadka i parawan

Bartosz Hordecki
Augustianizm Benedykta XVI a oddolna nauka społeczna Kościoła

Maria Gołda-Sobczak
Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi

Jędrzej Skrzypczak
Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki a lojalność wobec członków samorządu zawodowego – rozważania na tle orzeczenia TK w sprawie art. 53 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Monika Torczyńska
Czwarta władza – media a ład prawny demokratycznego społeczeństwa

Robert Grochowski
Demokracja a państwo prawa

Ewa Jurga-Wosik
Unia Europejska na łamach drukowanej prasy lokalnej

Klaudia Kałążna, Remigiusz Rosicki
Czarnogóra i Bośnia-Hercegowina (problemy graniczne i etniczne)

Anita Adamczyk
Dynamika zmian migracyjnych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

Szymon Ossowski
Problematyka etyki politycznej w badaniach politologicznych

Marcin Lisek
Science fiction – złudzenie czy proroctwo przyszłości?

Mariusz Łukasik
Socjotechnika antykonsumpcji w warunkach globalizacji

Andrzej Lebiotkowski
Komunikat z badania postaw młodzieży wobec wyborów parlamentarnych 2007 roku na przykładzie uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy

Ksenia Kakareko
Państwo Związkowe Białorusi i Rosji

Book reviews

  • Jennifer Jackson Preece, Prawa mniejszości (Filip Borowiak)
  • Krzysztof Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce (Ryszard Kowalczyk)
  • Jerzy Regulski, Samorządna Polska (Paweł Antkowiak)