Vol. 1/2007

Articles

Monika KARBOWSKA
Dlaczego Francuzi odrzucili Europejski Traktat Konstytucyjny?

Teresa JAKUBOWSKA, Jan BARAŃSKI
Głos kobiet: jaka ma być nowa Europa?

Deklaracja Brukselska

Deklaracja przyjęta z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzymskich „Deklaracja Berlińska”

Ryszard PARADOWSKI
W sprawie projektu Preambuły do Konstytucji Unii Europejskiej

Jacek SOBCZAK
Wolność wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne

Szymon OSSOWSKI
Jan Paweł II a demokracja

Dominika NAROŻNA
Środki społecznego przekazu w pontyfikacie Jana Pawła II

Piotr FORECKI
Obraz wroga w antyunijnym dyskursie na łamach czasopisma „Szczerbiec”

Piotr BULAK
Presja środowiska jako determinanta konsumpcji mediów

Piotr BOROWIEC
Korupcja w III RP – obszary szczególnego występowania

Milena KRENZ
Unia Europejska – Ukraina: Czy wszystko zmieszało się na zawsze

Maria MICHUR-ZIEMBA
Cele i zasady funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw

Krzysztof PATKOWSKI
Odrodzenie obywatela w Polsce i NRD szesnaście lat po rozpoczęciu transformacji systemowej

Edyta BARAŃSKA
„Ona nie była jedną z nas”. Wokół „feminizmu” Hannah Arendt

Димитрий С. БАШМАКОВ
Электоральные революции как фактор политической модернизации: опыт Чехии и Словакии

Екатерина ФУРМАН
Кто и за какую интеграцию? (Отношение населения стран ЕС и СНГ к интеграции)

Kaz DZIAMKA
Want to teach secular humanism?: Here’s a course proposal you could use

Book reviews

  • Grażyna Czubek, Piotr Kosiewski (red.), Własność a dobra kultury (Adam Baszkowski)
  • Ewa Oziewicz (red. nauk.), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej (Alicja Jorasz)
  • Jerzy Olędzki (red.), Media, reklama i public relations w Polsce (Ewa Gosiewska)
  • Małgorzata Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej (Robert Grochowski)