Vol. 1/2006

Articles

Ryszard PARADOWSKI
Pro choice i pro life – rozbieżne dyskursy. Przyczynek do problemu debaty i konstruowania obiektywności

Agnieszka MROZIK
Fallokracja czy waginocentryzm? Głos feministek we współczesnej debacie o płci, języku i kulturze

Dagmara PRYSTACKA
Zawód – żona polityka. Rola kobiet w kreowaniu wizerunku politycznego

Magdalena ŚNIADECKA-KOTARSKA
Kobiety w migracjach przesiedleńczych w Peru (1980-2000)

Hanna JAXA-ROŻEN
Podmiot feministyczny w koncepcjach Luce Irigaray, Julii Kristevy
oraz Donny Haraway

Klaudia KAŁĄŻNA
Pozycja kobiet na polskim rynku pracy. Uwarunkowania prawne i rzeczywistość

Wojciech STANKIEWICZ
Status prawny kobiet w Polsce w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej

Karolina LEWICKA
Kobieta trendy – czyli o maltretowaniu ciała

Robert JURSZO
Maskulinizm, radykalna polityka i pożytek z wyobraźni: pragmatyzm
a feminizm w ujęciu Richarda Rorty’ego


Natalia KLEJDYSZ

Andrea Dworkin – najbardziej znienawidzona feministka

Agata ZAWISZEWSKA
Literatura kobiet w latach 1918-1939 z perspektywy feministycznej.
Rekonesans

Danuta DĄBROWSKA
Przestrzenie egzystencji kobiet w poezji stanu wojennego

Marcin ŻÓŁTKOWSKI
Homo-niewiadomo, stereotypy a rzeczywistość

Book reviews

  • David Friedman, Pan Niepokorny. Kulturowa historia penisa (Natalia Klejdysz)
  • Maria Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI (Alicja Jorasz)
  • Anna Maria Sigmund, Kobiety nazistów, Brunatna Seria (Jacek Bochiński)
  • Rafał Paprzycki, Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce (Szymon Schroeder)
  • Sylviane Agacinski, Polityka płci (Magdalena Lorenc)