Rada Naukowa

Tadeusz Wallas (przewodniczący, Polska)
Oleg Belenov (Rosja)
Tadeusz Bodio (Polska)
Jochen Franzke (Niemcy)
Dmitri Kozłow (Rosja)
Włodymyr Rizun (Ukraina)
Zuliar Jurij Anatoljewicz (Rosja)